O projekte

Zažili ste už niekedy ten moment, že idete po prírode, ale vôbec netušíte čo okolo vás rastie? To sa vám už nestane. Už žiadne nudné listovanie v knihách s obrázkami rastlín, ktoré ste v živote nevideli! Vďaka projektu Tajný život mesta spoznáte rozmanitosť rastlín, ktoré vám rastú pod oknami a doteraz ste si ich krásu a jedinečnosť možno nevšimli.

 

Staňte sa bádateľmi!
Mobilná aplikácia Pl@ntNet (ktorá sa kamaráti s operačným systémom Android a iOS) vám s tým pomôže a vtiahne vás do farebného a voňavého sveta divo rastúcich druhov rastlín. Tento inovatívny spôsob poznávania rastlín vás bude nielen baviť, ale vytiahne vás von - na miesta, kde môžete bádať a objavovať niečo nové a hodnotné...

 

Školy zapojené do projektu objavia zaujímavé lokality a rastlinné druhy vo svojom okolí a budú ich môcť prezentovať širokej verejnosti. Navyše objavia čaro bádateľsky orientovaného vzdelávania, ktoré je na Slovensku úplnou novinkou a určite prispeje k väčšej obľube výučby prírodovedných predmetov na školách!

 

Projekt Tajný život mesta beží od septembra 2016 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožní spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí o okolie svojho mesta či obce. Na Slovensku projekt koordinuje Živica.

Nad projektom Tajný život mesta prijal záštitu minister životného prostredia László Sólymos a ocenil význam vzdelávania v oblasti biodiverzity a jej ochrany.

 

Pl@ntNet

PlantNet je obrazová aplikácia na identifikáciu rastlín vyvíjaná vedcami z francúzskych výskumných organizácií (Cirad, INRA, Inria a IRD), zo siete Tela Botanica a vďaka finančnej podpore nadácie Agropolis.

 

Táto bezplatná aplikácia pomáha identifikovať druhy rastlín z fotografií na základe softvéru pre vizuálne rozpoznanie. Počet druhov a množstvo obrázkov použitých aplikáciou sa vyvíja so zapojením sa používateľov do projektu.

 

Aplikácia neumožňuje identifikáciu okrasných rastlín. Najlepší výsledok sa dosiahne s fotkou, na ktorej je iba jeden rastlinný orgán (list, kvet, plod...)

 

Keď aplikácia správne identifikuje rastlinný druh, môžete sa zapojiť do projektu zdieľaním svojho pozorovania. Odoslané pozorovania budú kontrolované odborníkmi a v prípade zhody schválené a zaradené do databázy.


 

Slovenskú verziu aplikácie práve dopĺňame o lokálne rastlinné druhy, jej pripravenosť pre plné využitie očakávame v lete 2017.

 

 

aktivity


apríl 2018

Prvé školské hľadačky (questy) sú už hotové a decká pokračujú vo fotení a pridávaní kvalitných a unikátnych fotiek rastlín do aplikácie Pl@ntNet. Premýšľajú už nad formou informačnej kampane o queste, ktorú zrealizujú v máji.

marec 2018

Školské tímy sa naplno venujú práci v teréne a dokončeniu prieskumu lokality vo svojom meste/obci, kde budú hľadačku (quest) tvoriť. Overia si vhodnosť výberu prírodných prvkov v krajine, dotvoria básne, vymyslia tajničky a iné indície, ktoré do questu chcú zahrnúť.

Vo Vzdelávacom centre Zaježová sa púšťa do obehu quest Rozprávková cesta s Ježkom Zaježkom, ktorý vytvoril tím pedagógov na jesennom kurze. 

február 2018

Školské tímy sa stretnú na 1-dňových kurzoch v Žiline, Zvolene, Družstevnej pri Hornáde, Poprade a v Bratislave. Vymenia si skúsenosti s tvorbou questov v okolí svojich škôl a čaká ich aj praktická lekcia bádateľstva. Fotky z kurzov nájdete vo fotogalérii vedľa tohto odkazu.

január 2018

Školské tímy sa po zimných prázdninách opäť stretnú a môžu svoje questy otestovať priamo v teréne, v zimých podmienkach a v snehu. Zistia tak, či ich questy vďaka vybraným orientačným bodom môžu fungovať celoročne alebo sú len sezónne. Intenzívne sa tiež pripravuje 7 februárových 1-dňových seminárov pre školské tímy v 5 rôznych slovenských mestách.

Mapa škôl

Slovenská verzia mobilnej aplikácie Pl@ntNet na určovanie rastlín vzniká aj vďaka spolupráci s 51 slovenskými školami vybranými do projektu.


ZŠ a MŠ Babín Babín
ZŠ s MŠ Bajerov Bajerov
Súkromná ZŠ Ružová Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica
Gymnázium Hubeného Bratislava
ZŠ Bieloruská Bratislava
ZŠ Biskupická Bratislava
ZŠ Chminianske Jakubovany Chminianske Jakubovany
ZŠ Kukučínova Detva
ZŠ Družstevná pri Hornáde Družstevná pri Hornáde
Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Gymnázium Gelnica Gelnica
ZŠ Hamuliakovo Hamuliakovo
Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa
Špeciálna ZŠ Hrabušice Hrabušice
ZŠ s MŠ Jur nad Hronom Jur nad Hronom
Špeciálna ZŠ Kolárovo Kolárovo
ZŠ Korňa Korňa
ZŠ Gemerská Košice
ZŠ Postupimská Košice
ZŠ s MŠ Kozárovce Kozárovce
ZŠ L. Kossutha Kráľovský Chlmec
Špeciálna základná škola Krompachy
ZŠ s MŠ Krušetnica Krušetnica
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča
ZŠ Pribinova Nováky
ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
Spojená škola Piešťany Piešťany
ZŠ Gemerská Plešivec
ZŠ s MŠ Tajovského Poprad
ZŠ Stred Považská Bystrica
ZŠ s MŠ Prakovce Prakovce
SOŠ Pruské Pruské
ZŠ s MŠ Rakovec Rakovec nad Ondavou
Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota
ZŠ Komenského Sabinov
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou
ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča
Gymnázium Sobrance Sobrance
ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá
Gymnázium Javorová Spišská Nová Ves
ZŠ Mierová Svit
ZŠ s MŠ Gogoľova Topoľčany
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená
ZŠ Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou
ZŠ Vojčice Vojčice
ZŠ s MŠ Vráble Vráble
ZŠ s MŠ Š. Moysesa Žiar nad Hronom
ZŠ Námestie mládeže Zvolen

PARTNERI

 

Pod záštitou

Nad projektom Tajný život mesta prijal záštitu minister životného prostredia László Sólymos a ocenil význam vzdelávania v oblasti biodiverzity a jej ochrany.

Generálni partneri projektu

Koncern Veolia je celosvetovým lídrom v poskytovaní environmentálnych služieb a ponúka technologické riešenia na mieru v troch oblastiach: manažment vodohospodárskych služieb, manažment odpadového hospodárstva a manažment energetických služieb.

www.veolia.skwww.veolia.czveoliaenergia.skwww.vecr.cz

Členom skupiny Veolia sú na Slovensku v oblasti vodohospodárskych služieb Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

www.stvps.sk

 

Hlavným premetom činnosti je dodávka pitnej vody a odkanalizovania, poskytovanie know-how v správe vodohospodárskej infraštruktúry.

www.pvpsas.sk

Projekt realizuje

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa najmä vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúkame priestor na hľadanie seba samého. Prinášame inovatívne cesty vo vzdelávaní, nabádame k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti. Hľadáme pozitívne príklady, ukazujeme smer.

www.zivica.sk

TEREZA patrí medzi popredné české neziskové organizácie v oblasti vzdelávania a životného prostredia. Našich programov sa zúčastnilo už vyše 90 000 detí a viac ako 750 škôl.

Viac o TEREZE na www.terezanet.cz

Technická univerzita vo Zvolene je na Slovensku jedinečná v príprave odborníkov v ekológii, environmentalistike, lesníctve, drevárstve a environmentálnej výrobnej technike. Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje vo všetkých troch stupňoch štúdia. S cieľom prepájať výučbu s praxou spolupracujeme s rôznymi organizáciami, Živica je naším významným partnerom.

http://www.tuzvo.sk/sk

Pl@ntNet je pomocný systém identifikácie voľne rastúcich rastlín pomocou obrázku. Ide o výskumný projekt, pôvodne podporovaný nadáciou Agropolis Foundation a vyvíjaný od roku 2009 organizáciami CIRAD, INRA, INRIA a IRD v spolupráci so sieťou Tela Botanica. Tento projekt dnes pokračuje vďaka iniciatíve Floris'Tic financovanej z programu Future Investment Program.